Informacje

Specjalizujemy się w rozwiązaniach z obszaru opakowań dla rynku produktów markowych oraz ochrony zdrowia. Zasięg naszej specjalizacji obejmuje jednak każdy rynek, który mógłby wykorzystać nasze zaangażowanie, pomysłowość i konsekwencję.

Wiedza i innowacyjność

Rozwój MPS jest możliwy dzięki skupieniu na kliencie i zaangażowaniu w innowacje. Codziennie podejmujemy nowe wyzwania i nabywamy nową wiedzę, która pomaga nam radzić sobie z kolejnymi wyzwaniami.

Nasi eksperci pracują na rzecz Państwa firmy z równie wielkim oddaniem, jak dla naszego przedsiębiorstwa.

Na tym opiera się prawdziwe partnerstwo we współpracy z klientem.

Technologie dekoracyjne

Spójrzmy prawdzie w oczy. Czasem grafika 4-kolorowa potrzebuje małej pomocy, trochę połysku, kawałka folii, zaskakującej tekstury.

Pracujemy wspólnie z Państwem, aby zgłębić różne możliwości nadania grafice dodatkowego wymiaru.

Zrównowazony rozwój

Inwestujemy w produkty, technologie i procesy produkcyjne, które są przyjazne dla naszej planety, ponieważ uważamy to za słuszne.

Nasze wszechstronne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju oznacza, że możemy pomóc we wbudowaniu elementów ekologii w produkt, w zależności od tego jak zrównoważony rozwój jest akcentowany w wizerunku marki.

Odpowiedzialność korporacyjna i społeczna

Nasza firma z powagą podchodzi do kwestii odpowiedzialności wobec swoich pracowników oraz społeczności, w których pracownicy żyją.

Jako firma globalna przemawiamy wieloma językami. Jednak wszyscy zaczynamy mówić jednym głosem, gdy chodzi o sprawy zaangażowania w bezpieczeństwo pracy, kwalifikacje zespołów czy dobrostan społeczności lokalnych. Postępujemy w sposób właściwy i korzystny dla naszego personelu, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Globalna wiedza i innowacyjność

Tam, gdzie farba styka się z papierem (albo tworzywem sztucznym, tekturą, etykietą, folią itp.), potrzebny jest partner dysponujący określonymi możliwościami.

W naszym przypadku wystarczy Państwu jeden partner, który legitymuje się szerokim spektrum różnorodnych możliwości, a także obszerną branzową wiedzą profesjonalną.

Przywództwo

Firma MPS powstała w 2005 roku z wizją kompeksowej redefinicji zakresu usług poligraficznych i produkcji opakowań.

Tworzymy partnerskie relacje z klientami żeby zrozumieć ich potrzeby i wdrażac rozwiązania, które przewyższą początkowe założenia.

Jako międzynarodowa firma działająca na trzech kontynentach, oferujemy globalne możliwości, koncentrując się jednocześnie na lokalnym poziomie działalności.