Analizy przypadków służby zdrowia


Bezpieczny system utylizacji
Bezpieczny system utylizacji

Wiedza o opakowaniach poprawia bezpieczeństwo produktów

Zgodnie z ustawą o substancjach kontrolowanych - Controlled Substance Act, omawiany opioidowy środek przeciwbólowy wymieniony w Załączniku III do Ustawy wymaga dodatkowych zabezpieczeń, w tym bezpiecznej metody usuwania zużytych części preparatu przeciwbólowego podawanego przezskórnie. Dopuszczenie leku przez FDA zależało od stwierdzenia, czy rozwiązanie w zakresie utylizacji trwale chroni pozostałości produktu przed nieodpowiednim użyciem poprzez instrukcje dla pacjentów dotyczące odpowiedniej utylizacji produktu, uniemożliwienie identyfikacji produktu końcowego i uniemożliwienie niewłaściwego wykorzystania po utylizacji. Zespół MPS ds. Realizacji Produktów, korzystając z doświadczeń zdobytych przy plastrach nikotynowych, etykietach, klejach oraz w badaniach nad materiałami, w ścisłej współpracy z klientem oraz siecią dostawców opracował i przetestował cały zakres możliwych rozwiązań, a na koniec uzyskał weryfikację i kwalifikację rozwiązania zatwierdzonego przez FDA.


Analiza

Dzięki szeroko zakrojonym pracom badawczym i testom przed wprowadzeniem na rynek uzyskano żądany poziom odporności na rozdarcie, wytrzymałości i trwałości. Zintegrowany zespół skorzystał z posiadanej własności intelektualnej oraz wiedzy na temat profili niewłaściwego stosowania leków, badając różnorodne połączenia materiałów.

Wykonanie

Ostatecznie wykonane opakowanie zapewniało bezpieczną, wygodną, trwałą metodę utylizacji przez pacjentów, gwarantującą bezpieczeństwo ich rodzinom i społecznościom. Lek został wprowadzony z niezrównanym poziomem bezpieczeństwa utylizacji, zapewnianym przez wielowarstwową barierę odporną na modyfikacje, trwały klej, nadzwyczajną wytrzymałość na pęknięcie i rozdarcie.

Zasoby

W ramach dalszego wsparcia projektu firma MPS zainwestowała w sprzęt do formowania, napełniania i zamykania, sprzęt do kontroli wizualnej i innych metod detekcji, z którego pochodziły gotowe opakowania na linie napełniania u klientów. Każde opakowanie obejmuje cztery systemy utylizacji.


Cyfrowa obsługa front end dla etykiet
Cyfrowa obsługa front end dla etykiet
Cyfrowa obsługa front end dla etykiet
Cyfrowa obsługa front end dla etykiet
Cyfrowa obsługa front end dla etykiet

Douglas Labs

Firma Douglas Labs, wiodący dostawca suplementów odżywczych współpracujący z licencjonowanymi placówkami służby zdrowia, doskonale zna się na kwestiach jakości, obsługi klienta i reakcji na potrzeby. Ponieważ firma dysponuje szerokim asortymentem, obsługuje duże ilości transakcji i musi radzić sobie z krótkimi terminami realizacji niestandardowych produktów, efektywne zarządzanie złożonością ma kluczowe znaczenie dla poziomu zadowolenia klientów. Obsługa asortymentu ponad 600 receptur w wielu różnych dawkach i rozmiarach butelek, które mogą być niestandardowo brandowane, wymaga skutecznego łańcucha dostaw etykiet, zgodnego z dobrymi praktykami produkcyjnymi (cGMP). Zapewnienie precyzji etykiet z informacjami o produktach oraz śledzenia partii dla każdej wysłanej z zakładu buteleczki jest dla Douglas Labs sprawą o najwyższej wagi.

 


Analiza

W ramach tego projektu krytyczne znaczenie miały takie czynniki jak efektywność i kontrola jakości. Zważywszy na dużą ilość transakcji, niewielkie zamówienia indywidualne oraz krótkie terminy dostaw, odpowiedzią na to wyzwanie okazał się obieg zadań kierowany przez bazę danych, począwszy od prototypu po końcową dostawę.

Wykonanie

Firma MPS, jako lider na rynku druku cyfrowego i zmiennych danych, we współpracy z Douglas Labs stworzyła indywidualny system obsługi front-end, zapewniający uproszczenie procedur składania zamówień, automatyzację tworzenia egzemplarzy kontrolnych oraz usprawnienie produkcji etykiet dla zamówień o wielkości od 100 do 10 000 etykiet.

Zasoby

Połączyliśmy ze sobą systemy wprowadzania zamówień, pre-press i produkcji, tworząc płynny obieg zadań z wbudowanymi narzędziami jakościowymi. Nasz zespół IT stworzył rygorystyczne algorytmy jakościowe, pozwalające na kontrolę każdego pliku PDF w zestawieniu z pikselowanymi wzorcami i potwierdzenie precyzyjnej zgodności struktury grafiki z produktem w ramach każdego zlecenia.


Etykiety bezpieczeństwa produktów Herbalife
Etykiety bezpieczeństwa produktów Herbalife
Etykiety bezpieczeństwa produktów Herbalife

Bezpieczeństwo i usprawnienie łańcucha dostaw

Herbalife jako wiodący producent preparatów odżywczych i wspomagających odchudzanie bardzo poważnie traktuje kwestie integralności produktów. Zaangażowanie firmy w kwestie jakości obejmuje śledzenie każdej butelki, od linii napełniania poprzez całą globalną sieć 2,5 mln niezależnych dystrybutorów w 74 krajach. Gdy wiele firm boryka się z trudnościami związanymi ze śledzeniem pojedynczych sztuk (nie tylko jednostek asortymentowych) w obrębie łańcucha dostaw, firma MPS pomogła Herbalife w usprawnieniu tego procesu, dzięki czemu obietnicę marki udało się przekuć w rzeczywistość.

 


Analiza

Opracowanie rozwiązania do e-metryczeki, łącząc konwencjonalne i zmienne metody drukowania z kodowaniem w linii produkcyjnej, a jednocześnie utrzymanie efektywności cykli produkcyjnych i spójności marki wymagało płynnej koordynacji w obrębie całego procesu produkcyjnego. Nasze gotowe rozwiązanie opierało się na idealnej integracji generowania kodów, urządzeń druku cyfrowego, superszybkich czytników kodów oraz systemów kontroli wizualnej w linii, dzięki czemu gwarantowało odpowiedni poziom jakości i możliwości śledzenia.

Wykonanie

Dzięki zapewnieniu jednego źródła zaopatrzenia dla szerokiego asortymentu Herbalife, wprowadzenie e-metryczek udało się znacznie uprościć, usprawniono zarządzanie zaopatrzeniem i skonsolidowano procesy śledzenia zamówień i sprawozdawczości miesięcznej. Połączenie zakupów usług poligraficznych i opakowań z MPS zapewnia ponadto uzgadnianie kolorów w obrębie wszystkich komponentów i uzyskanie spójnej tożsamości marki.

Zasoby

Wiele naszych zakładów, które łącznie charakteryzują się elastycznymi możliwościami i mocami, gwarantuje efektywną dystrybucję i bezpieczeństwo łańcucha dostaw, o krytycznym znaczeniu dla marki Herbalife. Tworzenie najnowocześniejszych kodów, zarządzanie danymi, systemy inspekcji - to fundamenty bezpieczeństwa łańcucha dostaw.