Grant Aided Project

 

 

DZIAŁANIE 4.4

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość"

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

4. Os priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Nazwa projektu: "Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych”
 • Okres realizacji Projektu: od 16-04-2009 do 30-08-2013r.
 • Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-20-005/09-00
 • Całkowity koszt realizacji Projektu: 65.823.880,- PLN
 • Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 52.374.000,- PLN
 • Kwota dofinansowania: 26.187.000,- PLN (50% kwoty wydatków kwalifikowanych)

W wyniku realizacji projektu wdrożono technologię produkcji etykiet IML oraz etykiet samoprzylepnych o obnizonej migracji substancji niskoczasteczkowych przy zastosowaniu farb MGA sieciowanych promieniowaniem UV.

go to top


 

 

DZIAŁANIE 2.3/20/0298

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.3: "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez inwestycje"
Priorytet 2: "Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw"
Nazwa projektu: „Leasing arkuszowej maszyny do tłoczenia i przetłaczania”
 • Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Priorytet: 2 Bezpośrednie wsparcie Przedsiębiorstw
 • Działanie: 3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
 • Okres realizacji projektu: od 01-01-2005 do 31-05-2008
 • Nr projektu: SPOWKP/2.3/20/0298
 • Umowa o dofinansowanie nr:
  SPOWKP/2.3/20/997 z dn. 04-10-2005
 • Kwota dofinansowania: 1 250 000 PLN (co stanowi 32,00 % kwoty wydatków kwalifikowanych)
 • Całkowite nakłady na realizację projektu: 4 162 154,09 PLN (w tym wydatki kwalifikowane stanowią 3 905 900 PLN)

Cele planowanego projektu Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Cezar Sp z o.o. poprzez uzupełnienie ciągu technologicznego o arkuszową maszynę do tłoczenia folii i przetłaczania. Dzięki temu możliwe będzie wykonywanie procesów uszlachetniania (tłoczenia folii i przetłaczania) bezpośrednio po procesie druku.  Inwestycja ta przyczyni się do unowocześnienia oferty produktowej i technologicznej. Realizacja projektu pozwoli na dalszy rozwój firmy poprzez wzrost sprzedaży oraz poprawę efektywności procesów produkcji. Integracja maszyny z komputerowym systemem zarządzania produkcją poprawi poziom zarządzania procesami produkcji oraz dostępność informacji o efektywności procesu produkcji, i realizowanych zamówieniach.

Projekt, którego dodatkowym efektem będzie pozytywny wpływ na środowisko - przyczyni się do zmniejszenia ilości oraz objętości odpadów folii używanej w procesie uszlachetniania wyrobów poligraficznych.

Projekt pozytywny pod względem równych szans kobiet i mężczyzn.

go to top


 

 

DZIAŁANIE 2.3/20/0488

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.3: "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
inwestycje"
Priorytet 2: "Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw"
Nazwa projektu: „Leasing systemu cyfrowego naświetlania offsetowych form drukowych formatu B1 firmy Heidelberg”
 • Fundusz strukturalny : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny – Sektorowy
 • Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Priorytet:   2 Bezpośrednie wsparcie Przedsiębiorstw
 • Działanie:  3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
 • Okres realizacji projektu od 19-02-2005 do 31-05-2008
 • Nr projektu  :   SPOWKP/2.3/20/0488
 • Umowa o dofinansowanie nr:   SPOWKP/2.3/20/1012 z dnia 04-10-2005
 • Kwota dofinansowania:    380 00 PLN (co stanowi 46,50 % kwoty wydatków kwalifikowanych)
 • Całkowite nakłady na realizację projektu:  877 809,04 PLN (w tym wydatki kwalifikowane stanowią 817 232,50 PLN

Cel planowanego projektu

 • Bezpośrednim celem jest zwiększenie konkurencyjności Firmy poprzez uzupełnienie ciągu technologicznego o system cyfrowego naświetlania form drukowych CTP. Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe będzie wykonywanie offsetowych form drukowych bezpośrednio z danych cyfrowych oraz ulegnie usprawnieniu cały cykl produkcyjny. Inwestycja przyczyni się również do poprawy jakości druku oraz efektywności procesu produkcji, a także pozwoli na „dotrzymanie kroku” dynamicznie rozwijającej się branży poligraficznej
 • Pozyskanie nowych odbiorców / zamówień - wysokoprzetworzone opakowania z lakierem opalizującym, produkty wymagające farb metalizowanych o dużej jaskrawości, etykiety na cienkiej folii transparentnej
 • Poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy – pełna automatyzacja procesu produkcji, naświetlanie płyt z danych cyfrowych wpłynie na poprawę jakości pracy osoby obsługującej maszyne. Płyty termiczne nie są wrażliwe na światło dzienne, a więc wszystkie operacje z nimi związane można wykonywać w warunkach dziennych. Ograniczony zostanie więc kontakt z odczynnikami  znajdującymi się w ciemni związanymi z wywoływaniem filmu i naświetlaniem płyt.

go to top


 

 

PHARE 2002 SSG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

Program Phare 2002 SSG – 2002/000-580.06.05 Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Przedsiębiorczość w Polsce

Nazwa projektu: „Modernizacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”
 • Okres realizacji projektu: od 13-12-2005 do 31-12-2005
 • Umowa o dofinansowanie nr: 2002/000-580.06.05.04/10/0285 z dnia 12-12-2005
 • Kwota dofinansowania:    25 141,77 EUR (co stanowi 48,18 % kwoty wydatków kwalifikowanych)
 • Całkowite nakłady na realizację projektu : 276 349,52 PLN (w tym wydatki kwalifikowane stanowią 226 516 PLN, tj. 52 183,01 EUR)

Celem projektu jest umożliwienie dalszego rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności Cezar Sp. z o. o. przez modernizację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Zapotrzebowanie rynku uzasadniające projekt to przede wszystkim konieczność zwiększenia bezawaryjności, wydajności oraz pojemności systemu komputerowego. Ma to szczególne znaczenie przy pozyskiwaniu nowych klientów. Technologie jakie zosły użyte w projekcie to: platforma Windows 2003 Serwer, Microsoft Exchange, Active Directory, technologia macierzy dyskowych RAID5, PENTIUM IV oraz Xeon MP. Główne działania w ramach projektu to instalacja nowych serwerów jako kontrolerów domeny, instalacja nowego serwera baz danych, instalacja serwera plików, migracja obecnych systemów na nowe serwery, wdrożenie nowego systemu pracy grupowej.

go to top


 

 

PHARE 2002

FUNDACJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Program Phare 2002 – 2002/000-196.01.04 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP

Nazwa projektu: „Zakup systemu automatycznego nawilżania powietrza”
 • Okres realizacji projektu: od 15-12-2004 do 30-04-2005r
 • Umowa o dofinansowanie nr :2002/000-196.01.04-03-07–i–0010 z dnia 14-12-2004r.
 • Kwota dofinansowania:     13 575,82 EUR (co stanowi 49 % kwoty wydatków kwalifikowanych)
 • Całkowite nakłady na realizację projektu:  149 197,76 PLN (w tym wydatki kwalifikowane stanowią 122 293,20 PLN)

Projekt: „Zakup systemu automatycznego nawilżania powietrza” obejmuje zakup urządzeń uzdatniających powietrze na stanowiskach pracy oraz neutralizatorów elektryczności statycznej. Głównym celem projektu było podniesienie higieny na stanowiskach pracy przez zwiększenie wilgotności powietrza, wyeliminowanie czynników szkodliwych oraz poprawa ergonomiczności miejsc pracy. W wyniku realizacji projektu osiągnięto obniżenie poziomu zachorowalności pracowników dzięki poprawie parametrów powietrza na stanowiskach pracy. Dodatkowo system nawilżania pozwolił na obniżenie poziomu kurzu i pyłów, co wpłynęło korzystnie na warunki pracy, poprawę samopoczucia pracowników, a przez to na wzrost wydajności ich pracy i zmniejszenie ilości pomyłek. Dzięki zwiększonej wilgotności powietrza ograniczono elektryczność statyczną, która wpływa ujemnie na warunki na miejscu pracy.

go to top