Dołącz do lidera

Firma MPS powstała w 2005 roku z wizją kompeksowej redefinicji zakresu usług poligraficznych i produkcji opakowań.

Tworzymy partnerskie relacje z klientami żeby zrozumieć ich potrzeby i wdrażac rozwiązania, które przewyższą początkowe założenia.

Jako międzynarodowa firma działająca na trzech kontynentach, oferujemy globalne możliwości, koncentrując się jednocześnie na lokalnym poziomie działalności.

Marc Shore

Chief Executive Officer

Marc Shore jest założycielem i CEO Multi Packaging Solutions ("MPS") - wiodącego producenta specjalistycznych opakowań drukowanych dla branży ochrony zdrowia, artykułów konsumpcyjnych oraz mediów. Od chwili powstania, tj. od 2005 roku, firma MPS znacznie się rozwinęła. Od momentu powstania w 2005 roku, MPS odnotowano znaczny wzrost i obecnie posiada zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej, Azji i Europie, Z około 9000 pracowników na całym świecie. Klucz do sukcesu firmy stanowią nadrzędne zasady Marca Shore'a: dostarczanie produktów i usług przewyższających oczekiwania klientów; odróżnienie firmy od innych podmiotów na rynku; działalność wspierająca możliwości rozwoju pracowników;
Kariera Marca Shore'a w branży poligrafii i opakowań rozpoczęła się w firmie Shorewood Packaging Corporation ("Shorewood"), gdzie pracował on przez ponad 28 lat. Prezesem Shorewood został w 1991 roku, a CEO w 1995 r. W okresie pełnienia przez niego funkcji wartość sprzedaży firmy Shorewood wzrosła z 60 mln USD w Stanach Zjednoczonych do 700 mln USD na całym świecie. W 2000 roku spółka Shorewood została sprzedana International Paper, gdzie Marc Shore do 2004 roku kontynuował karierę pracując na stanowisku Prezesa Shorewood i dyrektora International Paper.

Dennis Kaltman

Prezes - Pion markowych artykułów konsumenckich

W lutym 2014 roku, po fuzji z Chesapeake, odpowiedzialność za globalny rynek markowych artykułów konsumenckich powierzono Dennisowi Kaltmanowi. Dennis skupia się na realizacji jak najwyższej wartości ogólnej dla klientów MPS, przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność techniczną i rozwój personelu. Dołączył do MPS w sierpniu 2005 r. obejmując stanowisko Wiceprezesa pełniącego funkcje wykonawcze (Executive Vice President) i COO. Na stanowisko Prezesa powołano go w sierpniu 2007 r.
Dennis dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w branży poligrafii i opakowań. Karierę rozpoczął w Queens Group, gdzie w latach 1990-1998 pełnił funkcję Senior Vice President. Po przejęciu Queens Group przez Shorewood Packaging w 1998 r. Dennis mianowany został na stanowisko Senior Vice President. Na tym stanowisku zaangażował się osobiście w przejmowanie i integrację licznych podmiotów działających w sektorach opakowań specjalistycznych.
Po przejęciu Shorewood przez International Paper w 2000 r. Dennis zasiadał na stanowisku Senior Vice President Pionu Opakowań dla branży Home Entertainment, do chwili zatrudnienia w MPS.

Rick Smith

Executive Vice President - Wiceprezes pełniący funkcje wykonawcze

Rick Smith został powołany na stanowisko Wiceprezesa pełniącego funkcje wykonawcze w lutym 2014 roku, po fuzji Multi Packaging Solutions z Chesapeake. W tej roli Rick odpowiada za zapewnienie wsparcia finansowego i handlowego na rzecz rozwoju firmy na globalnym rynku artykułów dla sektora ochrony zdrowia.
Dodatkowo Rick nadzoruje w Europie zespoły odpowiedzialne za Innowacje i zarządzanie majątkiem, a także plany emerytalne spółek europejskich. Wcześniej Rick pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Chesapeake aż do zakończenia procesu fuzji. Pracuje on w firmie już od 18 lat.
Poza specjalistycznym przygotowaniem w obszarze finansów, Rick dysponuje także obszernym doświadczeniem branżowym w obszarze handlowym i operacyjnym - przez sześć lat zarządzał europejskim pionem etykiet. Z wykształcenia Rick jest księgowym zarządczym, a przez ponad 20 lat, po wcześniejszym zatrudnieniu w sektorze wydobywczym i tekstylnym, pracował w sektorze poligrafii i opakowań.

Mark Wenham

Wiceprezes pełniący funkcje wykonawcze, europejski rynek artykułów ochrony zdrowia

Mark Wenham został Wiceprezesem pełniącym funkcje wykonawcze w Multi Packaging Solutions w listopadzie 2014 r. Mark odpowiada za wszystkie europejskie spółki operacyjne obsługujące rynek artykułów ochrony zdrowia. Wcześniej Mark pełnił funkcję dyrektora zarządzającego spółek brytyjskich, irlandzkich i azjatyckich Chesapeake zajmujących się wyrobami dla ochrony zdrowia. W firmie pracuje od 18 lat. Doskonale zna się na prowadzonej działalności dzięki doświadczeniu na wielu stanowiskach; odpowiadał między innymi za zakłady działające w krajach Beneluksu, ma też za sobą epizod zarządczy w Stanach Zjednoczonych. Z doświadczeniem zawodowym związanym z drukiem litograficznym Mark pracuje w branży drukarskiej i opakowaniowej już od ponad 33 lat.
W trakcie kadencji Mark kierował firmą w okresie jej intensywnego rozwoju oraz nadzorował bezprecedensowy program inwestycyjny, w wyniku którego doszło do instalacji nowego sprzętu we wszystkich zakładach.

Tim Whitfield

Senior Vice President - Starszy Wiceprezes

Tim Whitfield został Starszym Wiceprezesem pionu opakowań markowych w lutym 2014 r.
Tim pracuje w Wielkiej Brytanii i odpowiada za wszystkie spółki operacyjne MPS zajmujące się sektorem markowym w Europie. Ta część firmy posiada 12 zakładów produkujących opakowania dla wielu najsłynniejszych marek na świecie. Tim pracuje w firmie od 19 lat i pełnił w niej wiele ról w obszarze produkcji opakowań kartonowych i tworzyw sztucznych. Tim jest z wykształcenia księgowym, który od ponad 25 lat pracuje w sektorze produkcyjnym (początki jego kariery wiążą się z motoryzacją).
Doświadczenie Tima obejmuje zarządzanie spółkami operacyjnymi wykonującymi produkty dla służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, Francji i Beneluksie. Przez lata odpowiadał za jednostki produkujące kartony, etykiety, ulotki i pudełka sztywne. Tim odegrał kluczową rolę w transakcji sprzedaży Chesapeake do Carlyle Group w 2013 r.