Dołącz do lidera

Marc Shore

President, Multi Packaging Solutions

Marc Shore jest założycielem i CEO Multi Packaging Solutions ("MPS") - wiodącego producenta specjalistycznych opakowań drukowanych dla branży ochrony zdrowia, artykułów konsumpcyjnych oraz mediów. Od chwili powstania, tj. od 2005 roku, firma MPS znacznie się rozwinęła. Od momentu powstania w 2005 roku, MPS odnotowano znaczny wzrost i obecnie posiada zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej, Azji i Europie, Z około 9000 pracowników na całym świecie. Klucz do sukcesu firmy stanowią nadrzędne zasady Marca Shore'a: dostarczanie produktów i usług przewyższających oczekiwania klientów; odróżnienie firmy od innych podmiotów na rynku; działalność wspierająca możliwości rozwoju pracowników;
Kariera Marca Shore'a w branży poligrafii i opakowań rozpoczęła się w firmie Shorewood Packaging Corporation ("Shorewood"), gdzie pracował on przez ponad 28 lat. Prezesem Shorewood został w 1991 roku, a CEO w 1995 r. W okresie pełnienia przez niego funkcji wartość sprzedaży firmy Shorewood wzrosła z 60 mln USD w Stanach Zjednoczonych do 700 mln USD na całym świecie. W 2000 roku spółka Shorewood została sprzedana International Paper, gdzie Marc Shore do 2004 roku kontynuował karierę pracując na stanowisku Prezesa Shorewood i dyrektora International Paper.

Dennis Kaltman

Executive Vice President, Multi Packaging Solutions

W lutym 2014 roku, po fuzji z Chesapeake, odpowiedzialność za globalny rynek markowych artykułów konsumenckich powierzono Dennisowi Kaltmanowi. Dennis skupia się na realizacji jak najwyższej wartości ogólnej dla klientów MPS, przy jednoczesnym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność techniczną i rozwój personelu. Dołączył do MPS w sierpniu 2005 r. obejmując stanowisko Wiceprezesa pełniącego funkcje wykonawcze (Executive Vice President) i COO. Na stanowisko Prezesa powołano go w sierpniu 2007 r.
Dennis dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w branży poligrafii i opakowań. Karierę rozpoczął w Queens Group, gdzie w latach 1990-1998 pełnił funkcję Senior Vice President. Po przejęciu Queens Group przez Shorewood Packaging w 1998 r. Dennis mianowany został na stanowisko Senior Vice President. Na tym stanowisku zaangażował się osobiście w przejmowanie i integrację licznych podmiotów działających w sektorach opakowań specjalistycznych.
Po przejęciu Shorewood przez International Paper w 2000 r. Dennis zasiadał na stanowisku Senior Vice President Pionu Opakowań dla branży Home Entertainment, do chwili zatrudnienia w MPS.

Mark Wenham

Executive Vice President, European Healthcare

Mark Wenham został Wiceprezesem pełniącym funkcje wykonawcze w Multi Packaging Solutions w listopadzie 2014 r. Mark odpowiada za wszystkie europejskie spółki operacyjne obsługujące rynek artykułów ochrony zdrowia. Wcześniej Mark pełnił funkcję dyrektora zarządzającego spółek brytyjskich, irlandzkich i azjatyckich Chesapeake zajmujących się wyrobami dla ochrony zdrowia. W firmie pracuje od 18 lat. Doskonale zna się na prowadzonej działalności dzięki doświadczeniu na wielu stanowiskach; odpowiadał między innymi za zakłady działające w krajach Beneluksu, ma też za sobą epizod zarządczy w Stanach Zjednoczonych. Z doświadczeniem zawodowym związanym z drukiem litograficznym Mark pracuje w branży drukarskiej i opakowaniowej już od ponad 33 lat.
W trakcie kadencji Mark kierował firmą w okresie jej intensywnego rozwoju oraz nadzorował bezprecedensowy program inwestycyjny, w wyniku którego doszło do instalacji nowego sprzętu we wszystkich zakładach.

Tim Whitfield

Executive Vice President, European Consumer

Tim Whitfield został Starszym Wiceprezesem pionu opakowań markowych w lutym 2014 r.
Tim pracuje w Wielkiej Brytanii i odpowiada za wszystkie spółki operacyjne MPS zajmujące się sektorem markowym w Europie. Ta część firmy posiada 12 zakładów produkujących opakowania dla wielu najsłynniejszych marek na świecie. Tim pracuje w firmie od 19 lat i pełnił w niej wiele ról w obszarze produkcji opakowań kartonowych i tworzyw sztucznych. Tim jest z wykształcenia księgowym, który od ponad 25 lat pracuje w sektorze produkcyjnym (początki jego kariery wiążą się z motoryzacją).
Doświadczenie Tima obejmuje zarządzanie spółkami operacyjnymi wykonującymi produkty dla służby zdrowia w Wielkiej Brytanii, Francji i Beneluksie. Przez lata odpowiadał za jednostki produkujące kartony, etykiety, ulotki i pudełka sztywne. Tim odegrał kluczową rolę w transakcji sprzedaży Chesapeake do Carlyle Group w 2013 r.