Rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju

Inwestujemy w produkty, technologie i procesy produkcyjne, które są przyjazne dla naszej planety, ponieważ uważamy to za słuszne.

Nasze wszechstronne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju oznacza, że możemy pomóc we wbudowaniu elementów ekologii w produkt, w zależności od tego jak zrównoważony rozwój jest akcentowany w wizerunku marki. Jako podstawę przyjmujemy zawsze, że wszystkie produkty muszą zostać wytworzone efektywnymi i odpowiedzialnmi metodami, aby zminimalizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na szczególną uwagę zasługują:

Sieć zakładów cerfyfikowanych certyfikatem Chain of Custody -  Łańcuchu Pochodzenia Produktu
Zaangażowanie w opracowywanie procesów ograniczających emisję CO2 i wykorzystujących ekologiczną energię
Pełna paleta materiałów z surowców wtórnych oraz materiałów ekologicznych
Oszczędność przy produkcji i mniejsze zużycie materiałów
Formalny program szczupłej produkcji (LEAN), pozwalający ograniczyć marnotrawstwo i oszczędzać energię

Certyfikacja kontroli pochodzenia produktów - Chain of Custody

Skąd wiadomo, że partnerzy biznesowi rzeczywiście spełniają swoje obietnice, jeśli chodzi o kwestie zrównoważonego rozwojuj? W każdej branży jest trochę „pseudoekologii”, jednak wiele dają niezależne programy certyfikacyjne.

Ponieważ zależy nam na oferowaniu klientom weryfikowalnego spektrum możliwości, zapewniliśmy certyfikację naszej sieci w ramach wiodących światowych programów odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Ponieważ wiele naszych zakładów dysponuje certyfikatami w ramach poszczególnych programów, oferujemy możliwość produkowania rezerw oraz uruchamiania dodatkowych zasobów produkcyjnych w razie nagłego zapotrzebowania, dzięki czemu klient otrzymuje od nas dokładnie to, co zamówił.

Zdajemy sobie także sprawę, że w firmach naszych klientów funkcjonują wewnętrzne systemy porównawcze do oceny zrownoważonego rozwoju, zobowiązujemy się zatem do współpracy z klientem w celu spełnienia jego konkretnych wymogów.

Redukcja śladu węglowego

Ograniczenie do minimum zużycia energii należy do naszych najważniejszych priorytetów, zarówno z perspektywy środowiska, jak i ekonomii.

Przejście ze zwykłego oszczędzania energii na wykorzystywanie energii odnawialnej stanowiło logiczny kolejny krok na drodze opracowywania naszej platformy zrównoważonych rozwiązań. Chcemy być liderem branżowym reprezentującym strategię energetyczną, w ramach której łączymy zakupy ekologicznej energii oraz uprawnienia z tytułu korzystania z energii odnawialnej, składające się na nasz zrównoważony portfel energetyczny.

Nasza sieć w Ameryce Północnej to partner certyfikowany przez EPA w zakresie energii ekologicznej, należący do najlepszych amerykańskich przedsiębiorstw poligraficznych. Wiele zakładów w Europie dysponuje certyfikatami zgodności z normą ISO50001 w zakresie gospodarowania energią.

Ponieważ wiemy, że na zużycie CO2 w przeliczeniu na opakowanie składa się wiele czynników niezależnych od naszych zakładów, opracowaliśmy empiryczne modele pomagające klientom w ustaleniu faktycznego poziomu emisji CO2, uwzględniające takie czynniki jak surowce i transport. Pracując na wielu wiodących artykułach konsumpcyjnych, stworzyliśmy opakowanie neutralne pod względem emisji CO2 w ramach całościowej strategii zrównoważonego rozwoju.

Materiały i projekty

Czynniki brane współcześnie pod uwagę, jeśli chodzi o surowce, to: surowce wtórne, surowce nadające się do recyklingu, materiały odnawialne. Zbilansowanie takich aspektów jak ekologia, estetyka, trwałość i inne parametry opakowań to trudne przedsięwzięcie. Naszej firmie, we współpracy z wieloma klientami, udało się osiągnąć równowagę w zakresie marek klientów, z uwzględnieniem ich filozofii korporacyjnej.

Pomagamy klientom w redefiniowaniu projektów opakowań, poszukiwaniu sposobów obniżenia zużycia materiałów, usprawnienia produkcji, ograniczenia marnotrawstwa i poprawy efektywności logistycznej.

Oferujemy obiektywne doradztwo w kwestii materiałów, pomagające spełnić stawiane przez klientów cele w zakresie ochrony zasobów. Wspólnie z licznymi klientami stworzyliśmy nowe materiały o właściwościach zbliżonych do tworzyw sztucznych, a jednak wytwarzane na bazie źródeł odnawialnych.

Mamy nawet magazyn makulatury i zużytej tektury, z którego korzystamy dla wygody i usprawnienia działania. Możemy jednak oczywiście pozyskać dla Państwa i zadrukować dosłownie każdy materiał, jaki sobie Państwo wybiorą do druku opakowań czy etykiet.

Odpowiedzialna produkcja

Bardzo poważnie traktujemy kwestie naszej odpowiedzialności za środowisko. Wszystkie nasze zakłady bezwzględnie spełniają lokalne i krajowe normy prawne w zakresie BHP i ochrony środowiska.

To zaledwie punkt wyjścia - jeżeli klienci wymagają zastosowania dodatkowych standardów środowiskowych czy jakościowych, podnosimy poprzeczkę, czego dowodem jest np. certyfikacja DIN EN ISO 14001.

Nasi klienci mogą być pewni, że nasze sformalizowane programy szczupłej produkcji skutecznie ograniczają marnotrawstwo, pomagają chronić zasoby naturalne i promują recykling. Warto na nie zwrócić uwagę, bo okazuje się, że zrównoważony rozwój nie musi odbywać się kosztem estetyki.

Działamy nieustannie na rzecz procesu ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach naszej działalności, która spełnia zarówno obecne, jak i przyszłe wymogi środowiskowe.