Nasza wizja

Stać się wiodącym producentem opakowań luksusowych na świecie, nieustannie przewyższając oczekiwania klientów, zapewniając innowacyjne, trwałe rozwiązania o wysokiej jakości, które jednocześnie chronią i promują wspaniałe marki.

Wartości MPS

„Wartości MPS“ to trzon działania naszej firmy, zasady które są naszym zdaniem kluczowe dla osiągnięcia długofalowego sukcesu.

Właściwe postępowanie

Solidne zasady biznesowe, gwarantujące uczciwość, rzetelność i bezpieczeństwo, to podstawa naszej działalności.

Stosujemy regułę „prawidłowo od pierwszego razu“, która jest sposobem na osiąganie doskonałości operacyjnej i dostarczanie produktów wysokiej jakości oraz nadzwyczajnego poziomu obsługi klienta.    

Realizacja wartości

Kreatywne myślenie stymuluje innowacyjność i wspiera postęp techniczny.

Nasze nieustanne zaangażowanie w poprawę wydajności procesów produkcyjnych, logistycznych i projektowych zapewnia nam dużą konkurencyjność, a jednocześnie pozwala nam tworzyć rozwiązania stanowiące rzeczywistą wartość dodaną dla naszych klientów.

Równowaga dla przyszłości

Warunkiem koniecznym sukcesu naszej firmy jest uwzględnienie problemów ekologicznych, które przed nami stoją.

Dzięki perspektywicznemu planowaniu, ograniczaniu do minimum poziomu odpadów i inwestowaniu w nowe technologie uda nam się zbudować prawdziwie zrównoważone, globalne przedsiębiorstwo.

Wiele języków, jeden głos

MPS prowadzi działalność w 13 krajach na trzech kontynentach. 

Cenimy sobie zróżnicowanie kulturowe naszych pracowników, ponieważ poszerza ono globalną perspektywę i pomaga nam myśleć krytycznie.

Mimo to firma MPS mówi jednym głosem, a nasz sukces zależy od realizacji wspólnej wizji oraz spójnej komunikacji z klientami.